Tuesday, May 01, 2007

Reflexió
Les fotografies de les figures de cera em porten a reflexionar sobre el món de les idees de Plató. Per a Plató la única veritat universal i permanent estava en el món de les idees, l’artista es situava a l’escala inferior del coneixement perquè només arribava a fer una copia (retrat) d’un altra copia (persona). Plató anomena idos lo que l’artista capta del model.

Al fotografiar les figures d’una única escultura sorgeixen múltiples imatges, que poden evocar aspectes de la realitat que no tinguin res a veure amb la model. El resultat final ja no es la figura de cera. El coneixement que ens aporta ve donat per la capacitat de fer associacions i reflexions durant el procés, i per la capacitat evocadora de les imatges obtingudes; d’alguna manera tornem al mon de les idees, i penso que potser no estem tan lluny de la filosofia de Plató.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home